Raport o stanie Powiatu Hajnowskiego za 2020 rok

Z godnie z ustawą o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2019 poz. 511), Zarząd Powiatu opracowuje raport o stanie powiatu, który przedstawia Radzie do 31 maja. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Hajnowskiego za 2019 r. odbyła się w dniu  24 czerwca 2021 r.  podczas  XX sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.

W załączeniu:

Uchwała Zarządu Powiatu Nr 91/199/2021 z dnia 26 maja 2021 w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Hajnowskiego za 2020 r.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2021-05-27

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2021-05-27

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2021-05-27